Home / Tin Xã Hội / Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban soát Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Theo TTXVN, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đấu được bầu làm Tổng bí thơ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

 

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc hạ ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
 

Ông Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị, Trung ương khóa XI giới thiệu tái cử Tổng bí thơ "với mục đích kế thừa, tập kết giữ vững ổn định chính trị và khối đại kết đoàn toàn dân và đặc biệt là giữ đoàn kết, thống nhất trong Đảng".

Trung ương cũng giới thiệu các ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuần tự cho các chức danh chủ toạ nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng năm nay 72 tuổi, quê Hà Nội. Ông là giáo sư, tấn sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng); Cử nhân bản – Đại học Tổng hợp.

Từ tháng 8/1999 đến 4/2001, ông tham dự Thường trực Bộ Chính trị, là đại biểu Quốc hội khoá XI, XII. Từ tháng 7/2007 đến nay, ông kinh qua các cương vị Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

New York Times đánh giá ông góp phần giúp Việt Nam dự vào Hiệp định Đối tác xuyên thái hoà Dương (TPP). Ông cũng là người đầu tiên thăm Mỹ trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày mai, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thơ, Ban bí thơ sẽ được vắng để đại hội Đảng lần thứ 12 chuẩn y.