Home / Sùi mào gà

Sùi mào gà

Sùi mào gà

Khóc rưng rưng lúc biết chồng mình dính sùi mào gà

1-tinh-mot-dem-1398128988256

Khi b.sĩ chuẩn đoán bị sùi mào gà ở dưới lưỡi và chỉ định xét nghiệm HIV, bà H. vẫn đi theo tường trình cùng b.sĩ, rằng ông xã cô chân thật hay mặn nồng với bà xã lắm luôn cho nên không khả năng bị bệnh lý sùi mào ...

Chi tiết »

Khóc rưng rưng lúc biết mình dính sùi mào gà

rách màng trinh chảy máu trong bao lâu

Khi b.sĩ chuẩn đoán bị sùi mào gà ở dưới lưỡi và chỉ định xét nghiệm HIV, bà H. vẫn đi theo tường trình cùng b.sĩ, rằng ông xã cô chân thật hay mặn nồng với bà xã lắm luôn cho nên không khả năng bị bệnh lý sùi mào ...

Chi tiết »